reklama

"Udržitelnost současného důchodového systému není příliš reálná," varuje Švejnar a vysvětluje, že dle jeho názoru je potřeba kopírovat model zemí, které již udělaly určité reformy v tomto ekonomickém odvětví. Jako příklad uvádí severské země, které již věkovou hranici pro odchod do penze zvýšily.

Momentální systém je nastaven tak, že lidé odchází do penze v poměrně nízkém věku a pobírají relativně malý důchod v porovnání s tím, jak by to v budoucnu mohlo vypadat. Nyní je možné odejít do důchodu ve věku 65 let. Nutné je samozřejmě splnit několik dalších podmínek, jak jsou například odpracované roky.

V České republice se lidé průměrně dožívají věku okolo 80 let a podle předpovědí OSN se toto číslo bude v průběhu času zvyšovat. Obavy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), která na svém twitterovém účtu zveřejnila větu: "Zdá se mi, že by se některým jednoduše uvažujícím ekonomům líbilo, kdyby lidé odcházeli z práce rovnou do rakve," považuje Švejnar za zcela nemístné.

Lidé, kteří jsou momentálně v předdůchodovém věku by samozřejmě byli radši, kdyby se hranice neposouvala. Neuvědomují si ale, že zvýšením věku odchodu do penze se zvýší i částka, kterou by později pobírali. Pokud bude v důchodu menší počet lidí a větší počet lidí bude pracovat, tedy vydělávat peníze, které půjdou mimo jiné do důchodového systému, je zcela logické, že objem peněz v této sféře bude větší, než když méně lidí bude pracovat a více z nich odejde do penze pobírat důchod.

Další z důvodů neudržitelnosti současného systému je fakt, že mladí lidé nebudou chtít odvádět tak velké částky ze svých výdělků. Pokud je mnoho lidí v penzi, je potřeba většího objemu peněz na financování důchodů. Tyto peníze se berou z našich platů v podobě daní. Mladí pak odejdou do zahraničí a vyhnou se tak odvodům peněz do tohoto rozpočtu.

V zájmu ekonomiky je vytvořit systém, který bude stabilní a dlouhodobě udržitelný. Podle Švejnara je tedy i v zájmu lidí předdůchodového věku, aby odcházeli do penze později. Budou pak pobírat větší důchod. Cílem je velice dobře zabezpečit opravdu staré lidi, kteří již pracovat nemohou. Zvýšení zmiňované hranice by bylo ideálním řešením .

Loading...

6 komentářů (Poslední 08.09. 12:40) Napište svůj názor

reklama