Návrh také počítá s rozšířením okruhu poplatníků. Nově budou televizní a rozhlasový poplatek platit ti, kteří mají jakékoli zařízení umožňující příjem veřejnoprávních médií, včetně mobilních telefonů nebo počítačů. Hospodaření České televize a Českého rozhlasu bude také nově podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

Díky těmto změnám se očekává nárůst příjmů České televize o 1,4 miliardy korun, což znamená celkové výnosy z poplatků ve výši 7,1 miliardy korun, po odečtení příjmů z končící výjimky platby DPH. U Českého rozhlasu se příjem zvýší o 600 milionů korun, což znamená celkové příjmy ve výši 2,6 miliardy korun.

Televizní poplatek zůstal po dobu 15 let na stejné úrovni 135 korun, což vedlo k postupnému poklesu jeho reálné hodnoty na 72 korun, jak uvedl Baxa. Rozhlasový poplatek zůstal nezměněn po dobu 18 let na 45 korun a jeho reálná hodnota se nyní pohybuje na polovině této částky.