reklama

Aktuální návrh je obecný a má se vztahovat na všechny druhy voleb. Letos by se mohl využít pro obecní a senátní volby, začátkem příštího roku pro volby prezidentské.

Vnitro v návrhu připomíná, že dřívější zákony o zvláštních způsobech hlasování byly vždy přijaté jen s dopadem na jednotlivé volby. "S ohledem na již třetí rok přetrvávající epidemii covid-19 a nejasné prognózy stran dalšího vývoje tohoto onemocnění se jeví jako vhodnější připravit obecný zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách," doplnilo ministerstvo.

Připravený návrh zákona počítá se všemi zvláštními způsoby hlasování, které se podle vnitra v předchozích dvou letech osvědčily. Jedná se o drive-in hlasování z auta na speciálně vybavených volebních stanovištích a hlasování do přenosných schránek, s nimiž za lidmi v individuální karanténě přijdou speciálně vybavení volební komisaři. Podobnou možnost mají opět mít i lidé, kteří budou v karanténě v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb.

"Výhoda jejich kombinace spočívá v tom, že umožňuje ve volbách hlasovat i voličům, kterým bude karanténa nebo izolace nařízena ještě ve čtvrtek volebního týdne," vysvětluje vnitro. Hlavním principem všech postupů pak je to, že volič v karanténě či izolaci nepřijde do kontaktu s běžnou okrskovou volební komisí. Rovněž hlasovací lístky sčítá speciální komise zřízená při krajském úřadě.

Kvůli nejasné prognóze epidemického vývoje má být pro zvláštní způsoby hlasování rozhodující to, zda bude vyhlášen stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav kvůli covidu-19. Uplatní se jen tehdy, když bude některý z mimořádných stavů v platnosti 25 dní před prvním dnem voleb.

Loni hlasovalo z auta 1600 voličů, do přenosné volební schránky odevzdalo hlas dalších zhruba 1200 voličů. Voliči v karanténě měli možnost hlasovat na 82 drive-in stanovištích, nejčastěji na parkovištích nebo v areálech státních institucí.

V roce 2020 bylo pro hlasování z auta připraveno 78 hlasovacích míst, dvě z nich v Praze kvůli senátním volbám, zbylé po jednom v každém okrese. V každém z krajů přijelo hlasovat v průměru 250 lidí. Voliči raději využili možnost hlasovat do přenosné volební schránky, kterou jim přivezli volební komisaři.