reklama

Minimální mzda, která byla v roce 2023 stanovena na 17.300 Kč/měsíc, byla navýšena na částku 18.900 Kč/měsíc pro příští rok. Toto opatření bylo přijato s cílem zlepšit finanční situaci pracovníků a odpovídá rostoucím nákladům života.

Současně s tímto zvýšením minimální mzdy dochází i ke zvýšení minimální mzdy za hodinu. Z dosavadních 103,80 Kč/hod stoupá minimální mzda na 112,50 Kč/hod.

Jelikož je minimální mzda základním ukazatelem pro stanovení odměn ve společnosti, byly rovněž upraveny nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Tyto nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou rozděleny do osmi skupin prací podle složitosti, odpovědnosti a náročnosti vykonávaných prací. Tato opatření mají za cíl zajistit férovou odměnu pracovníkům a podporovat sociální rovnost v pracovním prostředí.

Minimální mzda v současnosti činí 17 300 korun. Naposledy se zvyšovala z rozhodnutí současné vlády v lednu o 1100 korun za měsíc, respektive o 7,40 Kč za hodinu. Hodinová sazba tak stoupla na 103,80 Kč.

Tripartita se už na konci září neshodla na růstu minimální mzdy pro rok 2024. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovalo zvýšení o 1600 korun na 18 900 korun, nebo o 2100 korun na 19 400 korun. Zaměstnavatelé byli ochotni přidat maximálně tisícovku. Odbory naopak požadovaly navýšení o 2200 korun na 19 500 korun.

Ministerstvo v tiskové zprávě připomnělo, že cílem je do pěti let dosáhnout poměru minimální k průměrné mzdě ve výši 45 %. Aktuálně navrženým zvýšením má být dosaženo poměru ve výši 41,1 %. Na stole je zároveň návrh novely zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy pro další období s jasnými a předvídatelnými pravidly pro její výpočet i aktualizaci.