Nově by mimořádná opatření podle pandemického zákona mohla vydávat i ministerstva obrany a vnitra. Obrana by mohla opatření nařídit v ozbrojených silách, na ministerstvu nebo třeba ve svých příspěvkových organizacích. Vnitro by mělo pravomoc vydat mimořádné opatření pro bezpečnostní sbory, dále také na ministerstvu, v organizačních složkách a příspěvkových organizacích, výjimku by měla vězeňská služba.

Ministerstvo zdravotnictví se podle důvodové zprávy snaží novelou reagovat na výtky Nejvyššího správního soudu, který mnohá mimořádná opatření v minulosti zrušil. Soud mimo jiné uvedl, že podle stávající normy není možné regulovat provozovny služeb, včetně restaurací, ubytování či trhů a tržnic. Nově by mělo být možné regulovat všechny provozovny, všechna sportoviště i všechny typy školských zařízení včetně například dětských skupin.

"Návrhem se ochrana celé populace, včetně rizikových skupin, rozšíří i v provozovnách stravovacích služeb, ubytovacích službách, sportovištích, všech typů škol, školských zařízeních a dalších obdobných zařízeních, kulturních, zábavních a společenských prostorech," uvádí se v důvodové zprávě. Týkat by se to mělo i například zotavovacích akcí pro děti.

Do zákona autoři doplnili možnost přikázat testování a s tím související povinnosti žákům škol a studentům vysokých škol. Zákon by nově měl umožnit stanovit podmínky, za kterých mohou být přítomni zaměstnanci či studenti v prostorách pracoviště a školy. Doplnění má hygienikům umožnit lépe reagovat a nastavit podmínky v případě, kdy má někdo pozitivní test na covid, aniž nařídí uzavření celého provozu.

Ministerstvo uvádí, že z dosavadního průběhu pandemie se dá předpokládat, že covid bude i nadále hrozbou pro veřejné zdraví. Rizikem je také nová varianta omikron, která se jeví jako nakažlivější než předchozí varianty. Pokud by novela nebyla do konce února přijata, hrozí podle ministerstva to, že stát přijde o část nástrojů ke zvládání epidemie covidu a mohlo by nastat nezvladatelné šíření epidemie.