reklama

Ocenění ponese jméno Alice Garrigue Masarykové, dcery prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která byla zakladatelkou a předsedkyní Československého červeného kříže. Bude se udílet jednou ročně u příležitosti Mezinárodního dne sester, který připadá na 12. května. Držitel či držitelka dostane pamětní list a 100.000 korun. Každý rok může být podle návrhu udělena jen jedna cena, mohou ji získat pouze fyzické osoby, ne organizace.

Epidemie covidu-19 ukázala podle ministerstva nenahraditelnost zdravotních sester. Prestiž tohoto povolání je podle úřadu potřeba podporovat i po odeznění epidemie. "Ocenění jako jedna z všestranných podpor může přispět nejen k tomu, že všeobecné sestry nebudou odcházet ze zdravotnictví, ale může pozitivně ovlivnit i mladé adepty při rozhodování o jejich budoucí profesi - může vést k většímu zájmu o studium ve studijním programu Všeobecné ošetřovatelství, jehož výstupem je povolání všeobecná sestra," uvedlo v materiálu pro vládu ministerstvo.

Podle Národního registru zdravotnických pracovníků je v ČR nyní asi 95.200 lidí, kteří mohou vykonávat povolání sestry a kteří aktuálně pracují. K tomu je zhruba 5000 ošetřovatelů či ošetřovatelek. Ministerstvo v současnosti žádné ocenění zaměřené na ošetřovatelská povolání neuděluje. Za mimořádné počiny v ošetřovatelství mohou sestry získat cenu Florence Nightingalové, kterou uděluje Česká asociace sester.

Podle projektu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické (VŠE) by kvůli nízkému počtu absolventů zdravotnických oborů mohl počet všeobecných sester v příštích 15 letech klesnout o pětinu. Ročně nyní dokončí své vzdělání v ČR asi 1500 až 1600 všeobecných sester. Tento počet nedokáže nahradit ani generační výměnu ve zdravotnictví, která v souvislosti s odchodem silných ročníků v horizontu deseti až 15 let nastane.

reklama