reklama

Krajští hygienici podle něj dosud přijali přibližně 5200 oznámení o přestupku, kterých se měly dopustit fyzické osoby, podnikatelé či firmy. "V asi 90 procentech došlých oznámení se jedná o oznámení týkající porušení mimořádných opatření ve vztahu k nedodržení povinnosti ochrany dýchacích cest," řekl.

KHS podle personálních možností postupně jednotlivá řízení zahajuje. Dosud podle Kotrly zahájila 1500 řízení. Kromě nenošení roušek jde o nedodržení karantény, izolace či překročení hranic. "K dnešnímu dni máme 1068 rozhodnutí v právní moci. Pokuty pravomocně uložené v celkové výši dosáhly částky 964.700 korun," řekl.

Asi 600 řízení hygienici podle mluvčího odložili, protože provinilce nezastihli na udané adrese. "Nejčastější postih je pokuta ve výši 1000 korun. Nejvyšší dosud uložena pokuta za roušku byla ve výši 5000 korun," doplnil.

reklama