Možnost žádosti o jednorázový příspěvek je k dispozici online prostřednictvím klientské zóny JENDA, kde se lze přihlásit pomocí některé z identifikačních forem občana. Tuto možnost využilo převážná většina žadatelů, tedy více než 578 tisíc lidí. Druhou možností je podání žádosti osobně na vybraném pracovišti Czech POINT. Tuto možnost zvolilo přibližně 241 tisíc lidí. Přes 240 tisíc příjemců přídavku na děti pak automaticky obdrželo příspěvek.

"Jednorázový příspěvek pomohl již více než 1,4 milionu dětí. Rodinám s nižšími a středními příjmy jsme tak mohli poskytnout rychlou finanční injekci. Podle průzkumu, který jsme si loni nechali zpracovat, příspěvek posloužil ke svému účelu. Kromě nákupu školních potřeb či zaplacení kroužků využily některé rodiny příspěvek také na zaplacení nutných výdajů. To také bylo naším záměrem, chtěli jsme hlavně podpořit rodiny v krizi," uvedl na webu MPSV ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Při podání žádosti není potřeba předkládat žádné zvláštní doklady. Příjmy žadatelů jsou automaticky ověřovány u Finančního úřadu a ČSSZ. Nárok na příspěvek mají všichni, bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni, podnikají, pobírají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo jsou nezaměstnaní. Je však nutné splnit podmínku hrubého příjmu nepřesahujícího 1 milion korun v roce 2021 a mít dítě ve věku do 18 let.
Pokud rodiče dítěte žijí odděleně, může nárok na příspěvek uplatnit pouze jeden z rodičů. V takovém případě je nezbytná dohoda mezi rodiči.

Příspěvek na dítě je poskytován pouze jednou a nelze o něj požádat opakovaně. Pokud žadatel již příspěvek obdržel, není možné ho získat znovu. Nicméně systém sociální pomoci nabízí další formy podpory, na které si rodiny mohou zažádat. Patří sem například přídavek na dítě, příspěvek nebo doplatek na bydlení a podobné formy podpory.