reklama

Dovozce musí zásilku buď odeslat zpět dodavateli, nebo zajistit její likvidaci.

V odebraném vzorku bylo nadlimitní množství aflatoxinu B1. Limit je šest mikrogramů na kilogram, obsah byl ve skutečnosti 97 mikrogramů. Došlo také k překročení maximálního limitu pro sumu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2.

Jejich celková naměřená hodnota byla 113 mikrogramů na kilogram, maximální limit je ale deset mikrogramů.

"Aflatoxiny patří do skupiny mykotoxinů, které vznikají jako produkt metabolismu plísní a řadí se ke karcinogenním látkám," uvedl Pospíchal.

Tím, že zásilka nebyla vpuštěna na český trh, nebylo ohroženo zdraví zákazníků. Inspekce vložila informaci o zjištění do evropského systému rychlého varování RASFF.

reklama