Předkladatelé si od ústavní novely slibují mimo jiné větší odpovědnost přímo volených starostů a hejtmanů ke spravovanému majetku. Funkční období starostů a hejtmanů by bylo z ústavy čtyřleté a podrobnosti jejich volby by musel stanovit zákon. Kabinet by měl podle podkladů předkladatelům vytknout, že nenastínili ani obecnou představu o systému jejich volby a o předpokládaném zvýšení jejich pravomocí. Účinnost novely navrhli poslanci SPD k lednu 2023, podle vládních legislativců není s ohledem na nutné změny dalších zákonů reálná.

Nyní volí starosty a hejtmany zastupitelstva, stejně jako ostatní radní. Poslanci SPD tvrdí, že za současného stavu nemají starostové a hejtmani dostatečně silný mandát pro kroky, které by místní obyvatelé sice uvítali, ale zastupitelstva s nimi nesouhlasí.

V minulém volebním období se ústavní novela o přímé volbě starostů a hejtmanů dostala ve Sněmovně po rozsáhlé debatě do druhého čtení. V něm poslanci projednávání předlohy přerušili a do voleb se k němu nevrátili. Kritici tvrdili, že pokud by byl návrh SPD schválen, nastal by chaos a rozvrat komunální politiky. Vzhledem k tomu, že jde o změnu ústavy, byla by pro její přijetí nutná třípětinová většina v obou parlamentních komorách.