Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Více než polovina české populace má podle průzkumu za to, že v Česku je s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě. Přibližně sedm desetin lidí je přesvědčeno o tom, že jsou v ČR respektována lidská práva. Zhruba dvě pětiny lidí pak uvedly, že mohou dosáhnout svých oprávněných požadavků.

"V posledních letech postupně narůstá podíl občanů, kteří si myslí, že lidé mají možnost ovlivnit dění v obci i ve státě, dosáhnout svých oprávněných požadavků a ovlivnit řešení problémů na celostátní úrovni," uvedlo k výsledkům CVVM.

Přesvědčení, že o názory lidí se zajímá jen menšina politiků, sdílí 63 procent oslovených. Přesně pětina respondentů se přiklání k názoru, že zájem o mínění lidí má většina politiků. Možnost otevřeně se vyjadřovat k problémům a nedostatkům ve společnosti existuje podle 70 procent lidí. Opačný názor zastává 28 procent lidí.

Řešení problémů ve své obci lze ovlivnit podle 55 procent dotázaných, což je od loňska nárůst o pět procentních bodů, zatímco 43 procent tuto možnost necítí. Pouze 18 procent lidí si myslí, že má možnost ovlivnit řešení problémů na celostátní úrovni. Opačný názor zastává 80 procent občanů. V dosažení svých oprávněných požadavků věří 38 procent populace, 53 procent lidí tomu nevěří.

Rovnoprávně a spravedlivě je v ČR zacházeno podle 55 procent dotázaných, opak si myslí 42 procent lidí. Je to o čtyři procentní body více než loni, ale odpovídá to názorům z předchozích tří let. Lidská práva jsou v Česku respektována podle 71 procent dotázaných, 26 procent má opačný názor. V porovnání s loňským šetřením se tento poměr příliš nezměnil.