Celkový počet cenových kontrol loni opět kvůli pandemii covidu klesl a stejně poklesl i objem uložených a zaplacených pokut.

Kontroly ve zdravotnictví mají na starosti Specializovaný finanční úřad a Státní úřad pro kontrolu léčiv. Na ceny zdravotních výkonů se zaměřilo 120 kontrol, což bylo o 16 více než o rok dříve. Úředníci našli 59 pochybení a uložili za ně celkové pokuty za 1,3 milionu korun. Proti roku 2020 to byl nárůst o 190.000 korun. Jedním z prohřešků bylo zahrnutí ekonomicky neoprávněných nákladů do cen a nebo zahrnutí nákladů nedoložených v účetnictví. Někteří poskytovatelé nerozdělovali náklady mezi stomatologii a dentální hygienu, jiní do nich zahrnovali třeba náklady na životní a penzijní pojištění jednatele společnosti nebo dárky a vstupenky.

Energetiky se týkalo 248 kontrol a pochybení našli kontroloři v téměř polovině případů, počet zjištěných porušení byl 119. V elektroenergetice a plynárenství šlo hlavně o nedodržení ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem při vyúčtování dodávky služeb elektřiny. V teplárenství šlo třeba o zahrnování ekonomicky neoprávněných nákladů. V případě podporovaných zdrojů energie zjistila Státní energetická inspekce hlavně neobvykle vysokou hodnotu ročního využití instalovaného výkonu, což je nejčastěji způsobeno chybným postupem při odečtu měřidla nebo vyšším instalovaným výkonem, který neodpovídá licenci. Celkově padly v energetice pokuty za 10,8 milionu korun.

Kontroly se loni stejně jako v dřívějších letech týkaly také pohřebnictví. Úředníci podnikli 41 kontrol a pochybení našli téměř v polovině případů a uložili pokuty celkem za 426.000 korun.

Celkový počet cenových kontrol loni kvůli covidu opět poklesl na 1684 kontrol. Počet zjištěných pochybení klesl meziročně ze 417 na 364 případů. Objem uložených pokut klesl na 20 milionů korun, zatímco v předcovidovém roce 2019 to bylo ještě 135 milionů korun. Z nich potrestaní nakonec uhradili osm milionů Kč.

Rekordním rokem v pokutování byl rok 2007, kdy celkový objem pokut vzrostl na 3,2 miliardy korun. Ovlivnila to hlavně pokuta ocelářské firmě Mittal Steel za 2,7 miliardy korun za údajné předražování koksu. Firma se ale obrátila na soud, který její žalobu uznal a ministerstvo financí poté řízení ukončilo.

Dodržování cenových předpisů má na starosti řada institucí. Může je kontrolovat třeba ministerstvo financí, které dohlíží na vodárenství. Celníci dohlížejí na ceny cigaret, Český telekomunikační úřad na ceny poštovních služeb a Specializovaný finanční úřad kontroluje vedle zdravotnictví například pohřebnictví nebo dopravu. Pohřebnictví mají na starosti i krajské a obecní úřady. Pražské taxikáře kontroluje pražský magistrát. Loni zjistil předražování v pěti případech a uložil pokuty za celkem 220.000 korun.