reklama

Pláteník naznačil, že dojde k restrukturalizaci sítě nemocnic a přepracování organizace poskytování péče. Tyto plány byly urychleny nedávnými protesty mladých lékařů kvůli nadměrným přesčasům.

Viceprezident České lékařské komory a šéf sekce mladých lékařů Jan Přáda uvedl, že některá opatření budou kontroverzní a ovlivní i lékařský personál, například omezením oborů v nemocnicích a zastavením nepřetržitého provozu.

Lékaři kritizovali nadměrný počet přesčasů a od prosince začali odmítat dohody o přesčasech. Více než 6 000 lékařů podalo výpovědi. Odbory a zástupci lékařů jednají s ministerstvem zdravotnictví o úpravě legislativy, zvýšení platů, rovnocenném odměňování ve státních i soukromých zařízeních a dalších opatřeních.

Pláteník uznal, že připravované změny budou zásadní a zdůraznil, že návrhy jsou v přípravě, přičemž protesty mladých lékařů urychlily tento proces. Pláteník nazval jejich iniciativu silným impulsem a podotkl, že by preferoval postupné změny, avšak s nástupem mladší generace se ukázalo, že mají odlišné představy o pracovním prostředí.

Přáda dodal, že pokud se podmínky v zdravotnickém systému nezlepší, lékaři by mohli opustit své pracovní místo, a upozornil, že změny mohou být na počátku nepopulární, ale jsou nezbytné pro efektivnější využívání zdravotnických zdrojů.