reklama

Celkem bude přidáno 45 otázek, z nichž 35 bude klasických statických otázek s textem nebo obrázky a 10 bude dynamických s animacemi a videi. Žadatelé o řidičské oprávnění se s novými otázkami poprvé setkají od 11. března. Informace o nich budou zveřejněny v ministerstvem dopravy vydávaném věstníku od 1. února, ale zájemci se s nimi mohou seznámit už nyní na webových stránkách.

Zástupci ministerstva dopravy, Asociace autoškol ČR a policie představili nové otázky na dnešní tiskové konferenci. Milan Janda z ministerstva dopravy vysvětlil, že dynamické otázky budou zaměřeny na situace v dopravě, které často vyvolávají krizové situace nebo dopravní nehody. Oproti předchozím dynamickým otázkám se nové soustředí na to, jak by noví řidiči měli reagovat v rizikových situacích, které nezpůsobili, s cílem minimalizovat případné následky. Tyto otázky zahrnují například zařazování do průběžného pruhu z připojovacího nebo předjíždění, a další se věnují bezpečnosti a plynulosti dopravy, zejména ve větších městech.

Statické otázky se zaměřují na novinky platné od začátku letošního roku, včetně programu L17, který umožňuje lidem řídit od 17 let v doprovodu registrovaného mentora. Otázky seznamují žadatele s tím, kdo může být mentorem a jaké jsou podmínky. Další část otázek se věnuje novým dopravním značkám, jako jsou sdílené zóny nebo bezpečný odstup. Otázky o kontrolkách ve vozidlech jsou novinkou, která má zvýšit povědomí řidičů o významu jednotlivých indikátorů.

Dynamické otázky byly poprvé zavedeny před dvěma lety, a podle Jandy mají za cíl připravit budoucí řidiče na reálné situace v provozu ještě předtím, než usednou za volant. Novotný z Asociace autoškol zdůraznil důležitost vytváření nových dynamických otázek pro vzdělávání začínajících řidičů a uvedl, že asociace se v budoucnu zaměří na tuto oblast v rámci dostupných finančních prostředků.

Ministerstvo dopravy zvažuje rozdělení teoretické zkoušky na dvě části v několika následujících letech, kde by statické a dynamické otázky byly odděleny, přičemž dovednostní část by žadatelé aktivně zaklikávali situace z animací, zatímco znalostní část by se zaměřovala na pravidla provozu.