reklama

Průzkum provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Sympatie Čechů ke Slovensku jsou výrazně vyšší než k následujícím oblíbeným zemím. U Slovenska jako jediné země více než polovinu odpovědí tvořila varianta "velmi sympatická", uvedli autoři průzkumu. Vřelý vztah k východnímu sousedu chová celkově skoro devět z deseti obyvatel.

Druhé Rakousko je sympatické třem čtvrtinám Čechů. "Vedle Slovenska a Rakouska se jednoznačně převažující sympatie objevovaly v odpovědích respondentů rovněž v případě Švédska, Itálie, Francie a Velké Británie," napsali autoři průzkumu. Tyto státy jsou sympatické asi dvěma třetinám obyvatel.

K Řecku a Maďarsku vyjádřily sympatie přibližně tři pětiny Čechů, více než poloviční podíl sympatií dosáhly ještě Polsko a Japonsko. "Již méně než poloviční, ale stále převažující podíl sympatií zaznamenaly USA a Německo," uvedli autoři průzkumu.

V případě Litvy a Srbska i některých dalších států převážil neutrální postoj. U Ukrajiny, Indie, Izraele a Ruska ale převažoval podíl nesympatizujících nad sympatizujícími. "Necelou polovinu negativních výroků dotázaní přisoudili Turecku a Číně," uvádí průzkum. Jen kolem pěti procent Čechů sympatizuje se Sýrií, Irákem, Afghánistánem a Íránem, opačný postoj k těmto zemím vyjádřilo kolem tří čtvrtin respondentů.

Proti minulému průzkumu si v očích Čechů nejvíce polepšilo Řecko, a to o 15 procentních bodů, Maďarsko o 13 procentních bodů a Polsko a Itálie shodně o deset procentních bodů. V menší, byť stále významné míře, vzrostly sympatie k Rakousku, Litvě, Spojeným státům, Německu, Francii, Srbsku a k Turecku. "Žádná ze sledovaných zemí nezaznamenala statisticky významný pokles sympatií," napsali autoři průzkumu. Šest států udrželo hodnoty z října 2017.

Průzkum se uskutečnil v první polovině listopadu. Odpovídalo v něm 1015 obyvatel starších 15 let.

reklama