reklama

Dodala, že až 75 procent žen na mateřské s příznaky duševní nemoci v ČR nevyhledá odbornou péči. Důvodem je podle ní to, že duševní poruchy v těhotenství a po porodu jsou v tuzemsku na okraji zájmu zdravotníků, kteří se o tyto ženy starají.

Konference se koná 8. října v Praze a bude první svého druhu v České republice. Záštitu nad ní má klecanský Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Pořadatelé chtějí akcí dosáhnout propojení odborníků a vytvoření pracovní skupiny, která pomůže zajistit inovaci péče o duševní zdraví těhotných a žen po porodu v ČR.

Kubrichtová uvedla, že podle odborníků v Česku zatím chybí přímá komunikace napříč různými obory, které o ženy v těhotenství a po porodu pečují, samotnými uživatelkami péče a odpovědnými lidmi z ministerstva zdravotnictví.

"Mezi psychiatry, gynekology a porodníky, ale i porodními asistentkami a psychology je stále málo odborníků, kteří dokáží poskytnout odpovídající péči o duševní zdraví těhotným a ženám po porodu," dodala.

Podle Antonína Šebely z NUDZ je jednou z bariér řešení duševních onemocnění také stále přítomné společenské stigma. "Dalším cílem konference je zvýšení informovanosti o problematice odborné i laické veřejnosti v rámci celodenního programu přednášek a workshopů s cílem snížit společenské stigma spojené s duševními poruchami v těhotenství a po porodu," dodal Šebela.

reklama