reklama

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) předložil Bezpečnostní radě státu první komplexní hodnoticí materiál k tragickému útoku vraha, k němuž došlo 21. prosince na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Masová střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je bezprecedentní událost, která otřásla celou společností a u mnoha lidí i pocitem bezpečí a jistoty. Samozřejmě stále platí, že Česká republika patří mezi nejbezpečnější země na světě, na tom se nic nemění. Musíme přemýšlet nad tím, jak tuto bezpečnost udržovat, jak ji ještě vylepšit, a hledáme i poučení z té tragické události. Zvýšení bezpečnosti země není samozřejmě jen záležitostí státu, jakkoliv právě stát má v této věci rozhodující a neoddiskutovatelnou roli, ale je to záležitost nás všech. V tomto smyslu jde určitě o sdílenou odpovědnost,“ připomněl premiér Petr Fiala.

Ministerstvo vnitra předložilo návrh 33 preventivních a bezpečnostních opatření.

„Nejde jen o aktivity Ministerstva vnitra, policie a hasičů, ale půjde i o aktivity Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy atd. Opatření budou rozdělena do několika oblastí. Policie České republiky zlepší analytické nástroje, znovu prověří aktuální postupy a výcvik a zaměří se i na osvětu a vzdělávání v oblasti měkkých cílů. Hasičský záchranný sbor připraví nový způsob rychlého informování obyvatel. Ministerstvo vnitra zajistí školení, semináře a posilování kapacit provozovatelů veřejných míst a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zajistí také přípravu na nový zákon o zbraních, důslednou digitalizaci systému a provázání registrů a výměnu informací,“ vyjmenoval hlavní směry navrhovaných opatření předseda vlády.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má vytvořit bezpečnostní standardy pro vysoké školy, zajistit potřebná školení a pokračovat v poskytování psychologické pomoci na univerzitách.

Bezpečnostní rada státu poté uložila ministrovi vnitra Rakušanovi předložit vládě návrh dopodrobna rozpracovaných opatření do 26. června.

Útok v budově FF UK na náměstí Jana Palacha se odehrál ve čtvrtek 21. prosince. Nepřežilo jej 14 lidí, mezi oběťmi byli studenti i vyučující. Pachatel už předtím zavraždil svého otce v domě v Hostouni na Kladensku. Následně se ukázalo, že je zodpovědný také za dvojnásobnou vraždu muže a dítěte v Klánovickém lese, která se stala o necelý týden dříve.