Pavel podle komunikačního týmu podepsal zákony o jednotném environmentálním stanovisku, novelu stavebního zákona, novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích a novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje.

Stavební úřady zůstanou nadále v obcích, vznikne jen Dopravní a energetický stavební úřad, který bude podřízený ministerstvu dopravy a bude zodpovídat za dopravní a energetické stavby.

reklama