reklama

V souvislosti s oslavami silvestra vyjíždějí hasiči nejčastěji k požárům trávy, keřů či kontejnerů způsobených zábavní pyrotechnikou. Evidují ale i požáry zaparkovaných aut a případy vyhořelých bytů, do kterých vlétly světlice.

Tradičně nejvíc práce mají hasiči v prvních hodinách nového roku. Loni za první tři hodiny vyjížděli k 51 požárům, což je o tři více, než je obvyklý průměr za celý den. Nejčastěji hořel odpad, popelnice, trávní porosty a okrasné keře. "Více než 60 procent těchto požárů vzniklo v souvislosti s používáním pyrotechniky," uvedla Studená.

Celkem na silvestra 2020 a na Nový rok 2021 vyjížděli hasiči ke 185 požárům. Byl to zhruba poloviční počet případů než o rok dříve, kdy se ve stejných dnech museli vypořádat s 387 požáry. Loňské oslavy byly v Česku klidnější kvůli opatřením zavedeným kvůli epidemii nového koronaviru.

Hlavními příčinami silvestrovský požárů jsou neopatrnost a nedbalost, nesprávná manipulace s pyrotechnikou a nedodržování bezpečnostních doporučení. "V mnoha případech je na vině i nadměrná konzumace alkoholu, která způsobuje, že lidé přestávají být dostatečně ostražití," dodala mluvčí.

Hasiči lidem doporučují, aby kupovali pouze schválenou pyrotechniku, která má návod k použití v češtině a certifikační značku. S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od domů. Rachejtle, petardy a další pyrotechniku by nikdy neměli odpalovat děti bez dozoru dospělých.

Zábavní pyrotechnika se dělí do čtyř skupin podle stupně rizika. Málo nebezpečné výrobky kategorie F1, jako jsou například bouchací kuličky, si mohou koupit lidé od 15 let. V některých případech je lze použít i uvnitř budov. Při jejich odpalování by měl být ale dodržen minimálně metrový odstup od ostatních lidí a hořlavých předmětů.

V kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné lidem od 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně osm metrů. Tyto výrobky jsou určeny výhradně pro použití venku.

Středně velké nebezpečí představují výrobky kategorie F3. Koupit si je mohou pouze lidé od 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů.

Do kategorie F4 patří výrobky představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze lidé s osvědčením o odborné způsobilosti, které vydává Český báňský úřad.