"Některé odhady říkají, že už do pěti let část především rutinních dovedností bude nahraditelná technologiemi," uvedl Gazdík. Dotkne se to podle něj zhruba 1,3 milionu zaměstnanců. "Do 15 let to už budou 2,2 milionu zaměstnanců. A když jsme u čísel, tak 60 procent dětí, které budou v září nastupovat do základní školy, tak budeme připravovat na povolání, která ještě neexistují," vypočetl.

Podle něj proto mladým pro úspěšný pracovní život už nebude stačit jen dokončit školu, ale nutností pro ně bude celoživotní vzdělávání. "Ekonomika bude potřebovat úplně jiné dovednosti. Čtvrtá průmyslová revoluce přinese digitalizaci procesu, rozvoj umělé inteligence, 3D tisku, nanotechnologií, nové přístupy v řízení i v logistice," řekl. "Pokud tomuto trendu nepůjde české vzdělávání naproti – a je to proces, který se bude týkat čím dál víc nejen škol, ale i zaměstnavatelů – tak zůstaneme na chvostě vyspělého ekonomického světa," řekl.

Dovednosti, se kterými by žáci ze škol měli odcházet, jsou podle něj hlavně otevřenost vůči novým výzvám, schopnost učit se, mít kritické myšlení, vyhledávat informace, třídit je a vyznat se v nich. Některé školy se podle něj o takovou výuku už snaží. Dalším chce ministerstvo vytyčit směr změnou výuky, omezením obsahu učivu a důrazem na procvičování dovedností.

"Musíme změnit zkoušky, jinak se budou žáci dál biflovat ne kvůli znalostem, ale kvůli testům a přijímacím zkouškám. Musíme digitalizovat školy a podpořit víc spolupráci firem a škol, nejen provádět odborný výcvik ve firmách, ale ještě víc přitáhnout odborníky z praxe do škol," popsal. Je podle něj také nutné nastavit ve vzdělávání nové obory pro potřeby moderního průmyslu a vytvořit takový systém celoživotního vzdělávání, aby se ho mohl účastnit kdykoli jakýkoli zájemce.

Dodal, že o potřebě modernizace vzdělávání jednal s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým a že jejich spolupráce funguje.