reklama

V případě očkování zhruba čtvrtina firem a podnikatelů počítá s podporou zaměstnanců například informační kampaní nebo tím, že zájemcům umožní jít na očkování v pracovní době. Více než desetina pak chystá spolupráci s nejbližším očkovacím centrem a šest procent plánuje zorganizování očkování přímo ve firemních prostorách.

Aktivnější v očkování jsou větší firmy. Pětina podniků a živnostníků začala testovat zaměstnance ještě před březnovým nařízením vlády o povinném testování ve firmách. Firmy také využívají, pokud to jde, práci z domova, což říká 29 procent z nich. Zavedly také bezpečnější uspořádání stolů v jídelnách a kantýnách (14 procent) nebo investovaly do technického zabezpečení budov.

Nejčastěji využívaným způsobem ochrany je vynucování dodržování pravidla 3R (ruce, roušky, rozestupy), což se týká šesti podniků z deseti. Téměř polovina firem pak pravidelně dezinfikuje pracoviště a 40 procent opakovaně testuje pracovníky na přítomnost covidu-19.

"Je zřejmé, že podnikatelé a firmy jdou příkladem a důsledně používají vhodné kombinace doporučených proticovidových opatření k tomu, aby vytvořili maximálně bezpečné prostředí pro své zaměstnance a současně zajistili plynulost svých podnikatelských aktivit,“ uvedl výkonný ředitel pro firemní bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

Nejúčinnější ochranou je chovat se maximálně normálně, být veselý, hodně spát, pravidelně jíst a sportovat. Samozřejmě všechny pomůcky a testy jsou k dispozici, ale to není to nejdůležitější, doplnil jednatel firmy ekolo.cz Jakub Ditrich.

Kyjovská firma SpoluWorks Perfecta do pandemické doby vstupovala s UV čističkami vzduchu instalovanými ve všech společných prostorách, kterými již dříve řešila opakované šíření chřipky. "Na podzim jsme pak pořídili generátory ozónu,” jmenoval nejúčinnější řešení ředitel firmy Ota Horák.

reklama