Skupina Agel provozuje v ČR a na Slovensku desítky nemocnic a zdravotnických zařízení s 5300 lůžky, síť poliklinik, lékáren, laboratoří a distribučních společností. Zaměstnává zhruba 14.000 lidí.

Vědecká rada byla podle Knesla jmenována na pět let. Navázala na první vědeckou radu, která vznikla v roce 2014 a letos svou činnost ukončila. "Úkolem vědecké rady je zpracovat ve spolupráci se členy lékařské rady a příslušnými primáři střednědobou a dlouhodobou koncepci rozvoje jednotlivých prioritních oborů skupiny Agel," uvedl Knesl.

Předsedou vědecké rady byl jmenován Prymula, který nyní zastává funkci předsedy představenstva Nemocnice Agel Říčany. Ve vědecké radě usedli experti zaměření například na kardiologii, ortopedii, interní medicínu, neurologii, zobrazovací metody, biochemii, infektologii či chirurgii. "Pro mne je nesmírnou poctou, že jsem mohl stanout v čele skupiny nejpřednějších českých a slovenských odborníků, kteří jsou nepochybně tvářemi svých specializací," uvedl Prymula.

Vědecká rada ve spolupráci s primáři zpracuje střednědobou a dlouhodobou koncepci rozvoje jednotlivých prioritních oborů skupiny Agel. "Skupina Agel jistě nechce suplovat medicínu poskytovanou fakultními nemocnicemi v širokém spektru. Naším cílem je vybudovat síť vysoce kvalitních zařízení lůžkové i ambulantní péče, která budou superspecializovanou péči vhodně doplňovat, a pouze v několika oborech, jako je například kardiologie či onkologie, rozvíjet medicínu ve vrcholové podobě," podotkl Prymula. Vědecká rada bude podle něj spolupracovat s lékařskými fakultami a dalšími vědecko-výzkumnými institucemi v Česku i v zahraničí. "Každoročně chceme pořádat vědeckou konferenci, která již má určitou tradici, a prezentovat výsledky jak zaměstnancům společnosti, tak ale i široké odborné a laické veřejnosti," dodal.