reklama

Prodloužení lhůty pro výplatu příspěvku navrhla Šípová kvůli nakažlivějším mutacím koronaviru. Jimi nakažení lidé musí strávit v karanténě delší dobu než lidé s původní verzí viru. Výbor podle senátorky doporučil jako přílepek ze zákona odstranit pasáž, podle níž by měli zaměstnavatelé povinnost hlásit dohody mimo pracovní poměr.

Bonus k náhradě mzdy budou dostávat lidé podle výše svého výdělku, celková částka by nesměla překročit 90 procent jejich průměrného výdělku. Zaměstnanci v karanténě dostávají teď 60 procent svého redukovaného průměrného výdělku. Příspěvek bude vyplácet zaměstnavatel, o tyto výdaje si pak sníží sociální odvody. Příspěvky by se měly vyplácet od března do konce května.

Stejná pravidla by platila i pro lidi s nižším než polovičním úvazkem či pro pracovníky na dohodu. Příspěvek se nemá danit. Neměl by se zahrnovat do příjmu při posuzování nároku na sociální dávky a nemělo by být možné ho strhnout v exekuci.

Příspěvek má motivovat k tomu, aby lidé do karantény chodili a aby nakažení hlásili své kontakty. Zlepšení trasování má přispět ke zvládnutí epidemie. Celkové náklady by podle vlády mohly představovat asi 1,2 miliardy korun. Cílem je motivovat lidi k testování, nahlašování kontaktů a vstupů do karantény nebo izolace, což by mělo zamezit dalšímu šíření infekce mezi lidmi, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Návrh, aby zaměstnavatelé museli hlásit takzvané nepojištěné dohody, do zákona zapracovala Sněmovna na návrh Aleny Gajdůškové (ČSSD). Týká se lidí zaměstnaných na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti případně v pracovním poměru malého rozsahu. Tyto lidi bylo při loňské jarní vlně obtížné dohledat, a tím pádem vyvstal problém, jak jim vyrovnat výpadky příjmů.

Zákon po zásahu Sněmovny opět obsahuje povinnost zaměstnavatelů hlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce volná pracovní místa. Tak tomu bylo do konce roku 2011. Úřad práce by tak měl mít opět relevantní přehled o nově vytvořených či uvolněných pracovních místech ve svém územním obvodu a mohl je tak nabízet uchazečům o zaměstnání.

reklama