Vzhledem k tomu, že firmy mají podle Síkely možnost prodávat své výrobky a služby napříč trhy, pro zákazníky musejí existovat vhodné způsoby, jak mohou svá práva účinně vymáhat bez ohledu na sídlo dané společnosti. Ministři zemí EU tak budou dnes hledat řešení pro posílení ochrany spotřebitele a zlepšení přeshraniční spolupráce, uvedl.

Souvisejícím tématem dnes bude zajištění dostatku peněz pro dozorové orgány. "Ne ve všech zemích je tomu věnována stejná pozornost, jak právní, tak ale i finanční. Vybavenost dozorujících orgánů je v různých zemích různá. My se samozřejmě musíme postarat i o to, aby to, co ujednáme na mezinárodní úrovni, i fungovalo," řekl.

V kontextu rusko-ukrajinského konfliktu a energetické krize se podle Síkely mění chování spotřebitelů, ale i účastníků trhu. Zákazníci jsou vystaveni velkým nejistotám, například co do cenového vývoje výrobků a služeb. "To má velmi negativní efekt u spotřebitelů na jejich životy a u firem na možnost jejich fungování," uvedl dále. Doplnil, že cílem je přitom zaměřit se na ochranu nejvíce zranitelných spotřebitelů.

Tématem pracovního oběda by měla být revize směrnice o souborných cestovních službách se zaměřením na potíže, které se objevily v cestovním ruchu v průběhu pandemie koronaviru. Ministři by měli řešit například posílení ochrany před platební neschopností.