Jurečka novinářům řekl, že novela má obsahovat výčet zákazů vůči dětem, ale nebude zahrnovat následnou trestní sankci. Ministr zdůraznil, že je důležité rozlišovat mezi výchovou a domácím násilím.

Ustanovení o nepřípustnosti fyzických trestů by měla obsahovat novela občanského zákoníku, kterou připravuje ministerstvo spravedlnosti. Plán prevence domácího násilí s opatřeními do roku 2026, schválený vládou, počítá s uzákoněním nepřípustnosti fyzického týrání dětí.

Jurečka uvedl, že během přípravy novely věc konzultoval s neziskovými organizacemi, ministerstvem spravedlnosti a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.

Navrhoval, aby novela nekriminalizovala rodiče za použití fyzického trestu v jistých výjimečných situacích, ale místo toho zdůrazňovala, že tyto výchovné metody by neměly být aplikovány.

Kriminalizace by měla být zaměřena na lidi, kteří se dopouštějí násilí na dětech, ženách, mužích nebo seniorech, a proti nim by se mělo postupovat důsledně.