reklama

Podle studie AIFP, která sdružuje 34 firem v ČR vyvíjejících a uvádějících na trh nové léky, může modernější léčba navzdory vyšší ceně snížit náklady na léčbu.

Podle asociací zadané studie Inovace pro život, mapující přínosy nových léčiv a terapií, může stát ušetřit moderní léčbou na invalidních důchodech diabetiků. Při 1,3 milionu nemocných v roce 2030 by mohla úspora podle AIFP činit zhruba 40 milionů korun ročně. Mezi roky 2010 a 2018 asociace vypočítala úspory na invalidních důchodech pro diabetiky druhého typu na téměř 172 milionů. Léčba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, případné invalidní důchody pak stejně jako starobní zase z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí.

Studie podle asociace ukázala, že pacienti s cukrovkou druhého typu se s moderní léčbou dožívají srovnatelného věku jako zbytek populace. Za šest let od roku 2012 stoupla očekávaná doba dožití u padesátiletých diabetiků o 2,8 roku a u sedmdesátníků o 1,8 roku. Dobře léčení diabetici pak zůstávají déle ekonomicky aktivní, méně a kratší dobu pobývají v nemocnicích a méně čerpají právě invalidní důchody. V roce 2010 bylo hospitalizováno přes 21.000 diabetiků, kdežto o osm let později jen zhruba 14.500. Většina je nyní navíc v nemocnici kratší dobu než týden.

"Přestože bude počet pacientů s diabetem dlouhodobě růst, díky inovativní léčbě bude tempo nárůstu výdajů na invalidní důchody výrazně pomalejší. V roce 2030 by díky inovativním lékům mohl stát ušetřit až 40 milionů korun za rok na vyplacených invalidních důchodech diabetiků," uvedl výkonný ředitel asociace Jakub Dvořáček.

Až polovina lidí s vysokou hladinou cukru podle Mezinárodní asociace pro diabetes o své nemoci zatím neví. Čím později se nemoc objeví, tím náročnější je i léčba. Nemoc není vyléčitelná, dá se jenom stabilizovat a zpomalit její průběh. U lehčích ranějších fází nemoci stačí úprava životního stylu, později jsou už nutné léky nebo každodenní píchání inzulinu, který tělu chybí. Nemoc může poškodit zejména játra a oči nebo vést k amputacím končetin.

reklama