reklama

Pavel dnes řekl, že udržení míru mu leží na srdci mnohem víc než řadě politiků, protože ji zažil a viděl, jak dopadá na vojáky i civilní obyvatelstvo. "Jsem poslední, kdo by chtěl zemi vtáhnout do války," uvedl. Dodal, že celá jeho práce v NATO byla o tom, jak mír udržet, prezentovat sílu aliance a odrazovat možné agresory od útoku na její členy.

Pavel uvedl, že strašení válkou, zatažením do války či vyhlášením mobilizace je zbabělost a podlost nejhlubšího zrna. "Je to zneužívání strachu ve vlastní politický prospěch," uvedl. Má podle něj smysl chránit mír a usilovat o něj. Doplnil, že jako voják by nikoho do konfliktu netlačil. "Armády plní politické zadání, války začínají politici," uvedl.

Ústavní právník Jan Kysela v neděli na facebooku uvedl, že český ústavní pořádek a právní řád nesvěřují prezidentovi žádné kompetence, kterými by mohl "zatáhnout" ČR do války, i kdyby si to přál. Například o vyhlášení válečného stavu v případě napadení ČR nebo při plnění spojeneckých závazků rozhodují obě komory Parlamentu. "Prezident v tomto rozhodování žádnou roli nemá," uvedl. Totéž platí pro rozhodování o vysílání českých vojáků do zahraničí a přijetí zahraničních v Česku. "Rozhodování přísluší oběma komorám Parlamentu, případně ve vyjmenovaných situacích vládě," dodal.

Prezident pak sice rozhoduje o mobilizaci, avšak jen na návrh a se souhlasem vlády, ale také jen za válečného stavu, o němž rozhodl Parlament, doplnil Kysela. Velitelem armády je náčelník generálního štábu, kterého prezident jmenuje a odvolává na návrh vlády. Prezident armádu neřídí, větší vliv má pouze na Hradní stráž, ale i tu řídí náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky.