Předchozí rozhodnutí, které potvrdil i tehdejší předseda úřadu Petr Rafaj, soudy zrušily. Podle rozhodnutí zveřejněného na internetových stránkách úřadu ÚOHS v obnoveném posouzení při zohlednění právního názoru soudů nenašel důvod pro uložení sankce. Půlmilionová pokuta, kterou muselo ministerstvo zahraničí zaplatit v roce 2018, mu bude vrácena.

Předmětem opětovného posouzení je zakázka na rozvoj konzulárních systémů ePasy v letech 2016 - 2019, kterou ministerstvo zadalo bez otevřeného tendru. Podle původního rozhodnutí antimonopolního úřadu ministerstvo podpisem smlouvy se společností IBM Česká republika porušilo zákon. Zakázku zadalo bez soutěže z technických důvodů a kvůli ochraně výhradních práv. Podle ÚOHS ale k tomuto postupu nebyly splněny podmínky stanovené zákonem. Ministerstvo podle úřadu neprokázalo, že by zakázku mohla provést jen vybraná firma. Ve výsledku postup resortu mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, uvedl ÚOHS. Rozhodnutí úřadu potvrdil i jeho tehdejší předseda Petr Rafaj.

Ministerstvo sice poté muselo pokutu zaplatit, bránilo se ale správní žalobou podanou ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodnutí ÚOHS zrušil a věc mu vrátil k opětovnému projednání. Důvodem byly procesní chyby úřadu při vedení spisu a také to, že ÚOHS nevyužil při posuzování celé záležitosti znalecký posudek. ÚOHS rozsudek napadl podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, ten ale rozhodnutí krajského soudu potvrdil.

Antimonopolní úřad si při opětovném posuzování věci vyžádal od ministerstva další podklady. Po jejich vyhodnocení a zohlednění právních stanovisek Krajského soudu a Nejvyššího správního soudu uvedl, že nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce.