Žalobci stíhání zastavili na základě stanoviska znalců, že bývalý předseda vlády i někdejší ministr vnitra trpí duševní chorobou, jež jim znemožňuje chápat smysl trestního řízení. Ústavní stížnost podala šestice lidí z Německa, jde o zraněné a pozůstalé po zabitých na československých hranicích.

Termín vyhlášení nálezu, stanovený na 3. prosince, zveřejnil ÚS na svém webu. Soudkyní zpravodajkou je Kateřina Šimáčková.

O zastavení stíhání rozhodlo loni v září nepravomocně Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Letos v květnu rozhodnutí potvrdil náměstek městského státního zástupce v Praze, který zamítl stížnosti poškozených.

Podle skupiny Němců byli znalci, kteří vypracovali posudek, podjatí vzhledem ke své minulosti. Jeden je bývalým členem KSČ, druhý byl za minulého režimu profesionálním vojákem, uvedl advokát Lubomír Müller. Podle webu ÚS by se měl páteční nález týkat práva na účinné vyšetřování.

Štrougalovi je 97 let a Vajnarovi 91. Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájil jejich stíhání v listopadu 2019. Mužům kladl za vinu zneužití pravomoci, za což jim hrozilo dva až deset let vězení. Úřad obvinil také někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, který ale následně ve věku 97 let zemřel.

Stíhání iniciovala svým trestním oznámením Platforma evropské paměti a svědomí, která se zabývá objasňováním zločinů totalitních režimů. Obvinění se opíralo o nově nalezené archiválie, které podle kriminalistů dokazují, že komunističtí politici měli informace o střelbě na hranicích a že přímo dávali pokyny, jaké právní předpisy je třeba přijmout.

ÚDV tvrdí, že kvůli nečinnosti trojice funkcionářů bylo od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno či roztrháno psy devět lidí, kteří se snažili překročit československé hranice, a nejméně dalších sedm lidí bylo zraněno.

Štrougal a Jakeš byli členy předsednictva KSČ. Vajnar měl jakožto federální ministr vnitra v kompetenci upravovat nařízeními a rozkazy práva a povinnosti příslušníků Pohraniční stráže, a to včetně oprávnění užít zbraň.