Listina základních práv a svobod by podle Senátu měla nově obsahovat ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". Ústavní změna podle senátorů zabrání tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem, a posílí pozici Česka při projednávání dalších unijních regulací.

Právní výbor nepodpořil podle Blažka úpravu textu, jak ji podal pirátský místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Pikal navrhl, aby listina obsahovala nově větu, že "právo bránit základní práva a svobody i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". Argumentoval tím, že jde o nastavení symbolického ústavního rámce pro ochranu všech základních lidských práv za použití zbraně v mezích zákonné úpravy.

Senátní novela vychází z petice, kterou podepsalo 102.000 lidí včetně mnohých ústavních činitelů. Petice byla reakcí myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených. Komise to zdůvodnila mimo jiné nutností přijmout opatření proti terorismu. Kritici unijního opatření ale poukazovali na to, že teroristé většinou používají nelegálně opatřené zbraně a že nynější český zákon je dostačující.

Česko neuspělo u Soudního dvora Evropské unie s žalobou na kontroverzní směrnici. Vláda musela Sněmovně předložit novelu zbraňového zákona, která unijní regulaci přebírá v nezbytně nutné míře. Norma zavedla dvě nové kategorie zbraní. Platnost zbrojních průkazů zůstala desetiletá, policie ale bude nejméně jednou za pět let prověřovat, zda držitel průkazu splňuje zákonné, zejména zdravotní podmínky.