reklama

Úřad zdůraznil, že na konci roku dochází pravidelně k nárůstu nezaměstnanosti. Se změnou ročního období končí sezonní práce v zemědělství a stavebnictví, a do evidence se hlásí více lidí, jejichž termínované pracovní smlouvy nebo dohody skončily, a také živnostníci, kteří přerušili svou činnost.

Generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof uvedl, že ÚP musí být připraven na situaci, kdy je méně volných pracovních míst než uchazečů.

Cílem je stát se moderátorem na trhu práce, podporovat uchazeče o zaměstnání a pomáhat zaměstnavatelům při hledání nových pracovníků.

Zaměstnavatelé projevují zájem především o pracovníky v technických a dělnických oborech, s dlouhodobým zájmem o kvalifikované řemeslníky. Většina volných míst je vhodná pro uchazeče se základním nebo nižším vzděláním, a dvě třetiny míst jsou otevřená i pro cizince.

Nezaměstnaní jsou převážně lidé s nižší kvalifikací, především vyučení bez maturity a se základním vzděláním. Průměrný věk nezaměstnaných v prosinci byl 42,8 let.