Souhlas s přijímáním ukrajinských uprchlíků vyjádřilo v průzkumu 75 procent lidí. Rozhodně pro bylo 27 procent a spíše pro 48 procent dotázaných. Proti přijetí se postavila téměř čtvrtina dotázaných. Rozhodně proti bylo osm procent a spíše proti 15 procent respondentů.

"Podrobnější analýza ukázala, že vyšší podporu přijímání uprchlíků z Ukrajiny vyjadřují absolventi vysokých škol, dotázaní s dobrou životní úrovní vlastní domácnosti," uvádějí autoři průzkumu. Z hlediska politické orientace vyjadřovali podporu přijímání uprchlíků lidé hlásící se k pravici a ti, kdo se zajímají o situaci na Ukrajině či o situaci běženců z této země.

Pro možnost trvalého usazení ukrajinských uprchlíků v České republice se vyslovila desetina dotázaných. Pro pouze dočasné přijetí s následným návratem do země původu, jakmile to bude možné, by souhlasilo 75 procent Čechů. Názor, že by Česko uprchlíky z Ukrajiny neměli přijímat vůbec, podpořilo 13 procent respondentů.

Lidí, kteří přijetí uprchlíků z Ukrajiny neodmítají, se autoři průzkumu ptali také na to, jaký počet by Česká republika podle nich měla přijmout. V případě dlouhodobého přijetí se zhruba třípětinová většina respondentů vyslovila pro to, aby jejich počet byl do 100.000. Dalších 37 procent soudilo, že by jejich počet měl být nanejvýš 50.000. V případě krátkodobého přijetí téměř třetina dotazovaných uvedla jako akceptovatelný počet uvedla 250.000 a výše, další čtvrtina uváděla 100.000 až 250.000, a 28 procent by souhlasilo s maximálně 100.000 uprchlíků.

Otázka na přijímání uprchlíků z Ukrajiny se v průzkumu CVVM letos objevila poprvé. V minulosti ale byla respondentům pokládána otázka zkoumající postoje k přijímání uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky. Ze srovnání podle autorů průzkumu vyplývá, že k jejich přijímání se česká veřejnost stavěla mnohem odmítavěji, než je tomu v případě Ukrajinců. Například v lednu 2016 se proti přijímání uprchlíků vyslovily skoro dvě třetiny respondentů a v říjnu 2017 odmítavý postoj zaujímalo sedm z deseti dotázaných.

Ruská invaze na Ukrajinu začala letos 24. února. CVVM sbíralo názory na uprchlíky z této země od 18. března do 9. května. Do průzkumu se zapojilo 845 obyvatel ČR ve věku od 15 let.