Exportní strategie České republiky na další desetileté období, kterou schválil kabinet Petra Fialy, se zaměřuje na další rozšíření podpory českých exportérů ze strany státu. Větší důraz chce strategie klást na podporu inovativních firem, které mají potenciál produkovat výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Jedním z cílů jsou například i hledání nových trhů a jejich diverzifikace či posilování pozic českých firem v dodavatelských řetězcích. Významnou roli při implementaci strategie a při pomoci exportérům bude hrát agentura CzechTrade, která v současnosti disponuje sítí 52 kanceláří v 64 zemích světa.

Vláda projednala také návrh novely zákonů o výkonu trestu odnětí svobody, o výkonu vazby a o výkonu zabezpečovací detence. Jejím hlavním cílem je sjednocení postupu při nakládání s příjmy odsouzených, kteří vykonávají trest odnětí svobody, a chovanců ve výkonu zabezpečovací detence. Nově by měly být všechny finanční prostředky odsouzených ze všech dostupných zdrojů ukládány na zvláštní účet, na němž věznice vede peníze odsouzených, a z něj by měly být uspokojovány všechny závazky tak, aby odsouzenému vždy zbyla alespoň minimální částka na útraty podle vlastní úvahy. Nová praxe by měla odstranit stávající problém, kdy se řada odsouzených kvůli nařízeným srážkám ocitá zcela bez prostředků.

Vláda schválila také navýšení částky, kterou Ministerstvo financí převádí do státního rozpočtu ze zvláštního účtu, na němž se shromažďují finanční prostředky z dividend akciových společností s majetkovou účastí státu. Vzhledem k rozhodnutí akcionářů ČEZ vyplatit díky rekordním ziskům společnosti vyšší dividendy za rok 2022, než jak předpokládal zákon o státním rozpočtu na rok 2022, budou příjmy státního rozpočtu navýšeny o dalších 9 miliard korun. Celkem tedy stát získá za rok 2022 z dividend ČEZ do státního rozpočtu 54 miliard korun.