NKÚ kontroloval závěrečný účet a účetnictví MV a také údaje, které ministerstvo předložilo pro hodnocení loňského státního rozpočtu. Kontrola začala během účetního období, takže MV mohlo průběžně opravovat zjištěné nedostatky.

"Po provedených opravách bylo účetnictví MV podle názoru NKÚ vedeno v souladu s právními předpisy. Nesprávnosti ve výši 13,9 milionu korun, které MV neopravilo, neměly významný dopad na účetní závěrku. Účetní závěrka v údajích, které zobrazují činnost MV, tak podle NKÚ podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví," uvedl v tiskové zprávě NKÚ.

Kontroloři se zaměřili také na to, jak ministerstvo napravilo nedostatky z minulé kontroly. Zjistili, že MV zavedlo všech 20 opatření, které mu vláda v roce 2016 uložila. NKÚ tehdy při kontrole zjistil v účetnictví MV nesprávnosti za asi 4,9 miliardy korun. Chyby našel zejména ve vykazování závazků z uzavřených smluv a ve vykazování majetku.