O úmrtí informovalo ministerstvo kultury. Smutnou zprávu už komentovali někteří čeští politici v čele s vicepremiérem Vítem Rakušanem.

Kundera se narodil 1. dubna 1929 v Brně. Do světa literatury vstoupil jako básník a dramatik, celosvětově uznávaným spisovatelem se však stal díky prozaickým dílům a esejím. První a úspěšný román Žert mu vyšel v roce 1967. V následujícím roce vpadla do tehdejšího Československa vojska zemí Varšavské smlouvy v čele se Sověty. Nastala normalizace a ztráta jakékoliv možnosti publikovat.

Umělec vyřešil svízelnou situaci emigrací do Francie, k níž definitivně přistoupil v roce 1975. O devět let později spatřila světlo světa Nesnesitelná lehkost bytí, která se v roce 1988 dočkala americké filmové adaptace pod režijní taktovkou Philipa Kaufmana.

Kundera psal nejprve česky, později francouzsky. Dlouhá léta kvůli špatným zkušenostem s neautorizovanými překlady nedával svá díla k dispozici překladatelům. Před čtyřmi lety mu bylo po čtyřiceti letech navráceno české občanství. Od začátku 80. let měl také francouzské občanství.