reklama

Zjevení Janovo je jediným prorockým textem Nového zákona a svým charakterem se poněkud vymyká ostatním částem svaté knihy. Slovo apokalypsa, které zdomácnělo i v moderním jazyce má původ právě zde, jelikož apokalypsa znamená v překladu z řečtiny právě zjevení. I když autor sám sebe pojmenuje jako Jan, dodnes nevíme komu autorství připsat. I když pro vášnivé křesťany je jediným možným autorem bible Bůh, pro historiky je toto konstatování však poněkud vágní.

Kometa, mor a ďáblovo číslo

Janova apokalypsa má samozřejmě velmi poutavý námět, srovnatelný s řadou hollywoodských snímků. Není jím nic menšího než zkáza celého světa. V Janově podání začíná příjezdem čtyř jezdců apokalypsy: ti ničí lidskou civilizaci mečem (tj. válkou), hladem, morem a dravými šelmami. Následuje křesťanská zombie apokalypsa, jak jinak si vysvětlit ohrožení příchodem těch:  kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. Pak Jan předpovídá ještě pořádné zemětřesení a srážku s kometou pojmenovanou Pelyněk. Apokalyptické výjevy jsou popsány vskutku barvitě a najdeme zde i řadu všedních motivů, které v dnešní kultuře již zdomácněly, aniž by málokdo tušil, že jsou z bible. Např. z této biblické pasáže pochází oblíbené číslo všech satanistů 666 a vysvětlení jeho původu je právě tak barvité: …takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Stalo se nebo teprve stane?

V historii evropské civilizace se nikdy konstatování z Bible nebrala na lehkou váhu, ale jak vyložit bizarní text ze samotného závěru knihy? Nabídlo se několik řešení. Příčetní vykladači tvrdí, že se jedná o reakci na dobovou problematiku v období raného křesťanství na konci 1. století n. l. Ti méně příčetní se domnívají, že se jedná o konkrétní historické události anebo, nebo dokonce pokládají spis za doslovné proroctví toho, co teprve přijde. V českých dějinách byla Janova apokalypsa velmi populární, před spaním si ji četl Karel IV. a mnozí radikální husité byli přesvědčení, že jejich životy se odehrávají právě v biblických apokalyptických konturách.

Apokalypsa sovětské elektrárny

Hrdinům českých středověkých dějin bychom mohli slabost pro netradiční náboženský text ještě odpustit, ale co jejich neméně vášniví, ale o to více potrhlí následovníci ze současnosti? Například dopad komety se jménem Pelyněk byl připodobněn k havárii sovětské elektrárny Černobyl. Jelikož v některých slovanských jazycích (např. ve starých moravských nářečích) se používalo slovo černobýl pro jisté druhy pelyňku. Neboli sovětská elektrárna měla svou předpověď již v Bibli. Další obskurností je babylónské zmatení jazyků, které mělo podle Janova zjevení předznamenat konec světa. Podle divokých konspirátorů je mezinárodní charakter Evropské unie právě tímto symbolem, po němž vesele naváže konec světa. Divokých výkladů pak biblický text snese ještě celou řadu, a pro koho je Bible neotřesitelnou faktografickou autoritou, měl by se začít bát konce světa! Milovníci historii můžou zůstat v klidu, obdobné divoké výklady doprovázejí lidstvo již 2000 let.

reklama