reklama

Oceány tvoří více než 70% naší planety. Patří mezi největší zásobárny přírodních zdrojů. Oceány řídí počasí, přispívají k pročišťování ovzduší, pomáhají nakrmit svět a poskytují úkryt milionům druhů živočichů, i přes svojí důležitost jsou však neustále ohrožovány nezodpovědným lidským chováním.

Thomas Novotny, profesor univerzity v San Diegu, v rozhovoru pro NBC News upozornil na vzrůstající hrozbu, kterou představují cigaretové nedopalky pro světové oceány. Novotny v rozhovoru zdůraznil, že problém byl přiživován marketingovými praktikami tabákových společností. Ty totiž utvrzovaly spotřebitele v tom, že kouření s filtrem je ze zdravotního hlediska bezpečnější. Dnes se však lékaři shodují, že kouření s filtrem rozhodně nesnižuje rizika plynoucí ze závislosti na cigaretách.

Cigaretový filtr naopak představuje značnou zátěž pro životní prostředí. Filtry téměř z 5,6 bilionů cigaret, které jsou ročně vyprodukovány, obsahují acetátová vlákna, které se mohou v přírodě rozkládat až desítky let. Škodliviny usazené ve filtru navíc představují značnou hrozbu pro mořské živočichy. Od roku 1986 jsou cigaretové nedopalky nejvíce zastoupenou položkou mezi odpady nacházejícími se na plážích.

Novotny je iniciátorem kampaně s názvem Cigarette Butt Pollution Project, ve které se snaží změnit postoj kuřáků k cigaretovým filtrům. Určité kroky k omezení cigaretového odpadu byly učiněny v USA, kde vzniká snaha o zakázání filtrů, nebo zvýšení ceny za krabičku cigaret. Svou odpovědnost v posledních letech přijímají i samotné tabákové firmy, které se pokouší nalézt méně závadné varianty filtru. Doposud se však žádná z alternativ nezačala vyrábět ve větším množství.

reklama