reklama

Ruská ruleta je bezesporu nejnebezpečnější hra na světě. Hrají ji dva hráči a princip spočítá v tom, že do bubínku revolveru se umístí pouze jeden náboj. Dalších pět komor zůstává prázdných a dva hráči sedící naproti sobě si střídavě přikládají zbraň ke spánku a mačkají spoušť. Ten, kdo narazí na komoru s nábojem, zemře a prohraje. 

Tato hra ve své podstatě nemá poražené, pouze mrtvé. Jinak se v ní prohrát nedá a vždy za ni někdo zaplatí životem. Už jen z toho důvodu je možná poněkud nevhodné říkat ruské ruletě hra, pravdou je, že v minulosti ale o zábavu opravdu šlo. Ruleta se hrála pro pobavení vojáků, kvůli sázkám nebo rozhodovala spory. Tím nejtragičtějším způsobem ze všech.

Proč se jí ale říká ruská? Někteří si možná vybaví legendární scénu z filmu Lovec jelenů, kde se ruleta hraje ve vietnamském vězení. Její počátky jsou ale mnohem starší, sahají až do 19. století a právě do Ruska, konkrétně k románů Fatalista ze série Hrdina naší doby spisovatele Michaila Lermontova. Ten v něm v roce 1840 popsal hru,která byla založena na podobném principu, jako ruská ruleta.

Avšak tento termín nepoužil a další desítky let ani nikdo po něm. Označení "ruská ruleta" se poprvé objevilo až téměř o sto let později, v roce 1937 v článku spisovatele Georgese Surdeza. Podivné ale je, že on sám byl Švýcar, který studoval v Americe, a namísto jedné plné komory a pěti prázdných ve svém díle popsal opačný způsob - pět komor plných a jednu bez nábojnice.

"Slyšeli jste někdy o ruské ruletě?" ... s ruskou armádou v Rumunsku kolem roku 1917 ... nějaký důstojník vyndal svůj revolver, položil jej na stůl, vyndal náboje z bubínku, otočil jej, zacvakl náboje zpátky, dal si zbraň k hlavě a zmáčknul spoušť. Byla šance pět ku jedné, že narazí na kulku a jeho mozek bude všude.

Těmito slovy popsal Surdez princip ruské rulety, až na onu statistickou drobnost. Při ruletě, tak jak ji známe dnes, je šance, že na kulku natrefíte, jedna ku šesti. Proč tedy Surdez popisoval zcela jiný princip hry? To dnes můžeme jen odhadovat. Každopádně jde o nejsmrtelnější verzi hry, jakou známe, a tato ruleta si vysloužila přívlastek belgická.

Samotná ruská ruleta s jedním nábojem v komoře se přísně řídí zákony teorie pravděpodobnosti. To znamená, že pravděpodobnost výstřelu se při každém novém pokusu úměrně zvýší oproti snížení zbývajícího množství pokusů. V praxi lze s jistotou říct, že pokud pětkrát za sebou zbraň nevystřelila, šestý a poslední výstřel bude stoprocentně smrtelný.

Největší výhodu má proto ten, kdo začíná první. Má totiž plných pět možností, že na kulku nenatrefí. Z tohoto důvod se ale objevila i jiná verze hry, kdy se bubínek zbraně po každém neúspěšném výstřelu protočí. Tím se zajistí stejná pravděpodobnost přežití pro oba hráče.

Určité variace poskytují například polská ruleta nebo americká. Ta první zmíněná se hraje s automatickou zbraní, naopak americká verze se hraje se dvěma revolvery. Každý hráč má k dispozici ten svůj a mají tak stejně šance na přežití. Naopak šance přežít polskou ruletu je prakticky nulová.

I přesto je na celém světě nejznámější ta ruská, jejíž původ je navzdory několika zmínkám nejasný. Ví se, že vznikla v 19. století, ale kde, kdy jak a proč, to už zřejmě nikdo nezjistí. Traduje se, že se jí bavili ruští vojáci za dlouhých chladných nocí, že je museli podstupovat vězni, na které si dozorci sázeli, nebo že šlo o způsob výslechu. 

I když každý z hráčů zná cenu prohry, tato šílená hra se hraje dodnes. Podle neověřených pramenů na ni v historii umíraly tisíce lidí a některé zdroje tvrdí, že počet mrtvých může přesahovat až jeden milion. 

Naštěstí se dnes hrají mírnější verze hry. Jistou dobu se dala její obdoba hrát na sociální síti Facebook, kdy prohrou nebyla smrt, ale okamžité smazání uživatelského profilu. Tuto aktivitu ale poté Facebook zakázal. Mladí rusové dnes hrají variaci této hry s elektrickými náboji, které jim fyzicky neublíží, jejich tělo ale dostane pořádnou ránu. 

Ať už je historie i současnost hry jakákoliv, jde o pochybnou a zvrácenou zábavu, při níž si v dnešní době hráči spíše neuvědomují rizika, která z ní plynou. I přesto není její hraní výjimkou a zejména v Americe a Rusku se úmrtí při ruské ruletě objevují dodnes. Proč? Ze stejných důvodů, jako v minulosti. 

reklama