reklama

Albert Göring se narodil v roce 1895 v německém Friedenau. Byl to německý strojařský odborník, obchodník a zároveň také zachránce Židů za druhé světové války. Byl synem diplomata Heinricha Göringa a - což je možná paradoxní - mladším bratrem nacisty Hermanna Göringa.

Zatímco Hermann, zakladatel gestapa, ministr letectví, většinu druhé světové války působil jako zástupce říšského vůdce Adolfa Hitlera, jeho bratr vykonával činnost diametrálně odlišnou. Díky svému statusu mohl během nacistické vlády i po vypuknutí druhé světové války pomáhat přežívat či uprchnout lidem ohroženým režimem, často Židům. Mimo jiné se zasadil za židovskou manželku skladatele populárních operet Franze Lehára.

K této bohulibé činnosti jej zřejmě nasměroval právě jeho bratr. Albertova žena Emma svého muže požádala, zda by nemohl pomoci manželovi její kolegyně, který byl Žid. A tím předurčila jeho další směřování.

Uvádí se, že Albert doslova pohrdal brutalitou nacistů, jejich uniformami i Hitlerovou rétorikou. Alberta dokonce zatklo Gestapo, z problémů ho ale vysekal jeho starší a výrazně vlivnější bratříček. 

Albert Göring má ale také vazby na naši zemi. Nějakou dobu pracoval jako jako exportní ředitel ve firmě Škoda v Plzni a i zde pomáhal pronásledovaným.Kryl drobné samotáže a dokonce byl v kontaktu s českými odbojáři.

Göring byl sice v Československu souzen pro podezření z válečných zločinů, ale na základě příznivých výpovědí lidí z Plzně a jeho spisu u gestapabyl v březnu 1947 osvobozen.

Albert byl několikrát ženatý. První manželství skončilo rozvodem, druhá manželka zemřela v roce 1939. Jako vdovec se v roce 1942 oženil s českou královnou krásy Mílou Klazarovou, se kterou měl svou jedinou dceru Elisabeth.

Po svém soudním procesu žil s rodinou krátkou dobu v rakouském Salzburgu. Vzhledem k jeho nevěře se Klazarová však v roce 1948 s ním rozvedla a v roce 1951 odešla s dcerou do Peru. Stigma jeho jména mu znesnadňovalo další život v poválečném Německu, takže byl většinou nezaměstnaný a zemřel v chudobě 20. prosince 1966. Jako důvod smrti se uvádí karcinom pankreatu..

Loading...
reklama