reklama

Úplné zastavení aktivity viru HIV v těle infikovaného pacienta v Londýně vypozorovali lékaři po transplantaci kmenových buněk a publikovali o tom studii do časopisu Nature. Jedná se o druhý zdokumentovaný případ vyléčeného pacienta napadeného virem HIV. Na druhou stranu vědci varují před přílišným optimismem. Situace, kdy nepozorují u pacienta aktivitu viru, neumožňuje předpokládat, že virus svou činnost neobnoví.

Pacient, jehož identita není veřejně známá, onemocněl v roce 2012 Hodkinovým lymfomem. Již od roku 2002 mu byla diagnostikován virus HIV. Pacient docházel na chemoterapii a zároveň mu byly podány kmenové buňky dárce imunního vůči viru HIV. V důsledku došlo k ústupu rakovinného onemocnění a dokonce i k vymizení aktivity viru HIV.

Londýnský pacient pak mohl přestat brát antiretrovirové léky, které pacienti nemocní AIDS musí brát celý život, a ani 18 měsíců po přerušení této obvyklé léčby pacient nejeví známky činnosti viru. Obdobná transplantace kmenových buněk již byla jednou použita pro Timothy Raye Browna známého jako „berlínský pacient,“ který dodnes nevykazuje aktivitu viru HIV.

Podle vědců pro drtivou většinu nemocných virem HIV není postup vhodný, ovšem do budoucnosti by bylo možné na obdobném principu definitivně porazit HIV.

Terapie, kterou prodělali oba pacienti, je poměrně drastická a používá se pouze k léčbě onkologických onemocnění, a proto není vhodná pro drtivou většinu pacientů postižených virem HIV.

Virus HIV je dnes léčen pomocí antiretrovirů. Jedná se o léky, které je nutné brát celoživotně, nicméně utlumí činnost viru na takovou úroveň, že pacient může prožít normální život bez větších omezení.

reklama