reklama

1) Hérakleitos z Efesu 

Myslitel považovaný za jednoho ze zakladatelů západní filosofie, ze kterého čerpali a polemizovali i takový klasici jako Platón měl zemřít skutečně kuriózní a trýznivou smrtí. Velký filozof trpěl vodnatelností. Podle zachovalých zpráv nebyl právě společenský, společnost lidí nevyhledával a lékařů se stranil zvláště. Proto se roku 475 před naším letopočtem rozhodl léčit vlastní metodou. Vodnatelný myslitel se vyválel v kravské mrvě a pak se vyhříval na sluníčku. Když tak jednou činil vrhli se na něj divocí psi, kteří si jej spletli s divokou zvěří a roztrhali ho.

2) Čchin Š’-chuang-ti

Nejmocnější panovník starověku a sjednotitel Číny. Pán nad životy a osudy milionů lidí měl jednu velkou obsesi.  Bál se smrti. Proto věnoval mnoho prostředků na výzkum prostředků proti nesmrtelnosti. A jeho alchymisté mu roku 210 př.n.l. lektvar nesmrtelnosti skutečně připravili. Bohužel, obsahoval až příliš mnoho kouzelného kovu, tedy rtuti a císaře otrávili. Ten počítal i s touto eventualitou a panování v posmrtném životě si připravil hrobku obklopenou legendární terakotovou armádou. Alchymisty, kteří mu tak „dobře“ posloužili, pohřbili za živa s ním.

3) Svatý Vavřinec

Vavřinec byl diákonem papeže Sixta II. Když jej roku 258, krátce po tom, co umučil papeže, císař Valerianus vyzval k vydání církevních pokladů, Vavřinec je raději rozdal chudým, než aby je vydal císařské moci. Rozběsněný císař pro něj vymyslel krutý trest. Za živa jej nechal upéct. Vavřinec s z ohniště z přihlížejícího císaře ještě tropil žerty a prosil mučitele, aby jej otočili, protože už byl z jedné strany dobře propečený. Velikou ironií je, že se po kanonizaci stal patronem kuchařů a jeho atributem je rošt!

4) Jiří Plantagenet, 1. vévoda z Clarence

Jiří Plantagenet byl veselý patron a bodrý brach, který nezkazil žádnou zábavu. Na druhou stranu si to mohl dovolit. Byl majitelem jednoho z největších panství v Anglii. To se ovšem nelíbilo jeho nevlastním bratřím Jiřímu a Richardovi. Stačila malá pomluva a paranoidní král Edward IV odsoudil nebohého vévodu roku 1478 k smrti. Jiří byl ovšem šlechtic a gentleman, a proto mu král dovolil vybrat si způsob smrti. Devětadvacetiletý milovník života a dobrého pití si vybral skutečně netradiční způsob smrti. Chtěl být utopen v sudu s vínem! Král mu jeho přání splnil…

5) Neznámý Havajec

Roku 1903 jednu havajskou rodinu trápil stav jejich příbuzného. Proto k jeho lůžku povolali Kahunu, což je na ostrovech starší, šaman, léčitel, duchovní a rodinný poradce v jednom. Muž sice trpěl malárií, ale Kahuna usoudil, že muž je posedlí Ďáblem a jal se jej z jeho těla vyhánět za pomocí Bible. Toto vyhánění Ďábla vstoupilo do dějin. Kahuna totiž nebohého muže doslova ubil Biblí. 

Loading...
reklama