Matthew Motta a Kristin Lunz Trujillová zkoumali počet lidí, kteří jsou ochotni podstoupit očkování a důvody, proč někteří vakcínu odmítají. Studie publikována na The Conversation, která se soustředila na americké občany, uvedla, že většina skeptiků očkování odmítne vakcínu COVID-19, což by mohl být velký problém.

Aby bylo šíření viru zastaveno a vakcína tudíž měla svůj význam v celoplošném zmírnění výskytu nemoci, musí mít imunitu až 70 % Američanů. A to se v tuto chvíli nejeví jako reálné.

Podle studie má výhrady k očkování až dvě pětiny Američanů, zejména k její bezpečnosti. Pokud by většina těchto jedinců odmítla očkování na COVID-19, představovalo by to hrozbu pro vytvoření kolektivní imunity. Na druhé straně může pandemie přesvědčit odpůrce očkování, aby změnili názor.

Výzkum totiž zjistil, že pokud mají lidé obavy, že by se téměř vymýcené nemoci mohli znovu objevit, lidé více důvěřují odborníkům v oblasti veřejného zdraví.

Z výzkumu také vyplynulo, že lidé v rizikových částech světa vnímají očkování více pozitivně. Rodiče, kteří odmítají očkovat své děti uvedli, že jsou ochotni očkovat své děti, pokud se jedná o život ohrožující chorobu.

Studie se snažila zjistit, jaký postoj zaujímají odpůrci očkování v současné době. Průzkum se týkal 493 dospělých Američanů a byla jim položena otázka, zda by se nechali očkovat proti COVID-19, jakmile bude vakcína dostupná. Téměř 62 % odpovědělo že ne.

Vědci se domnívají, že i když je studie jen předběžná, naznačuje, že odpůrci očkování můžou ohrozit tvorbu kolektivní imunity, a kromě toho uvádí, že anti-vakcinační hnutí je stejně rozšířené jako před začátkem pandemie.