Mezi hlavními historickými událostmi, které jsou často překrucovány, je podle expertního týmu vývoj v České republice, respektive v Československu v roce 1968. 

Podle odborníků se historická fakta stala obětí "destruktivních akcí" zahraničních centrál v rámci jejich protiruské politiky. Zahraničí vede proti Rusku dezinformační kampaň a hybridní válku, při které využívá "historickou negramotnost" ruské mládeže, tvrdí experti.

Dodávají, že falzifikaci je vystaveno šest nejdůležitějších etap sovětských a ruských dějin, přičemž je třeba ruskou interpretaci koordinovaně obhajovat. Jednou z etap je i vztah tehdejšího Sovětského svazu k politickým krizím v někdejší Německé demokratické republice, v Maďarsku a v Československu.

Podle odborníků je také potřeba obhájit politiku carského Ruska a SSSR, podíl Sovětského svazu na porážce nacistického Německa za druhé světové války nebo správnou interpretaci paktu Molotov-Ribbentrop, v jehož tajném dodatku se Moskva a Hitlerova třetí říše dohodly na dělení Polska.

Expertní tým se také zaměří na pád carského režimu a vítězství bolševické revoluce v roce 1917. Na příští rok připadá sté výročí této historické události a to může podle Ruska odstartovat pokusy o záměrné zkreslování tohoto historického období.

Odborníci doporučují, aby byly v médiích a na internetu soustavně odhalovány pokusy o falzifikaci dějin a aby se na této kampani podílely i další postsovětské státy. Mělo by také vzniknout centrum pro plánování, organizaci a realizaci strategických informačních operací.