reklama

Mezi jednotlivými členskými zeměmi panují značné rozdíly. Největší podíl lidí, kteří zlozvyku kouření propadli, je v Bulharsku, nejmenší ve Švédsku. Česko se ve srovnání sedmadvaceti sledovaných států EU umístilo na osmém místě, Slovensko je čtvrté.

Nejmenší podíl aktivních kuřáků má kromě Švédska, kde kouří 16,7 procenta obyvatel, také Británie (17,2 procenta), Finsko (19,3 procenta) a Portugalsko (20 procent).

Na předních příčkách žebříčku jsou naopak Bulharsko, kde si pravidelně cigaretu zapálí 34,7 procenta obyvatel, následované Řeckem (32,6 procenta), Rakouskem (30 procent) a Slovenskem (29,6 procenta). V Česku je aktivních kuřáků podle Eurostatu 28,7 procenta.

Ve všech sedmadvaceti sledovaných členských zemí převažují mezi kuřáky muži nad ženami. Největší rozdíl mezi pohlavími je v Litvě, kde aktivně kouří 40,3 procenta mužů a jen 12,3 procenta žen.

reklama