reklama

Spolková vláda reagovala prostřednictvím programu pro gastarbeitery na prudce zvýšený počet žadatelů o azyl ze západního Balkánu. Protože naprostá většina přišla do Německa za prací, Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky jejich žádosti o azyl téměř stoprocentně zamítal. Nová úprava nyní umožňuje občanům západního Balkánu přicházet do Německa jako migranti za prací.

Povolení, že mohou v Německu pracovat, obdrželo do konce listopadu celkem asi 50.000 Albánců, Bosňanů, Srbů, Černohorců, Makedonců a Kosovanů. Aby mohli povolení dostat, museli doložit konkrétní pracovní nabídku či nabídku učňovského místa v Německu. O rok dříve, tedy od ledna do listopadu 2015, jich bylo pouze 16.500.

Nejvíce využívají program spolkové vlády ke zrychlení azylového řízení lidé z Kosova. Počet udělených pracovních povolení vzrostl v této skupině za prvních 11 měsíců loňského roku o 263 procent na 16.400.

Spolkové ministerstvo práce zároveň upozorňuje, že ne každý předběžný souhlas vede k tomu, že jedinec opustí svou zemi a odejde pracovat do Německa. Jak vyplývá z údajů německých zastupitelských úřadů v zahraničí, někteří je vůbec nevyužijí. Do konce října bylo občanům šesti zemí západního Balkánu, pokud je ministerstvu známo, předáno pouze 14.426 pracovních víz.

reklama