reklama

Studie provedená Rakouskou akademií věd je založena na rozhovorech s 900 žadateli o azyl ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku o nejrůznějších tématech od náboženství až po politické názory. Výsledky ukazují, že žadatelé o azyl mají pozitivní postoj k demokratickému systému.

Devět z deseti migrantů podporuje zásadu demokracie, 40 procent ale také tvrdí, že lidé v Rakousku žijí „příliš liberálně“. Většina běženců pak definuje sama sebe jako nábožensky založené osoby. 40 procent si zároveň myslí, že by měly být zákony země založeny na náboženských zásadách a přikázáních.

Zhruba 80 procent z těch, kteří se zúčastnili studie, byli muži ve věku 18 až 30 let. Tento počet odráží obrovský nepoměr mezi počtem mužů, kteří utíkali do Evropy v průběhu migrační krize, ve srovnání s ženami a dětmi.

Celkem 60 procent respondentů o sobě říká, že jsou nábožensky aktivní, 30 procent se dokonce modlí minimálně pětkrát denně. Čtyři z pěti migrantů si pak myslí, že by mělo být povoleno nošení náboženských oděvů, jako jsou burky a nikáby, na veřejných místech. Pouze dvě procenta pak o sobě prohlašují, že nejsou vůbec nábožensky založení.

Výzkumníci zjišťovali také jejich postoj k jiným náboženstvím – 45 procent běženců, především těch pocházejících z Afghánistánu, považuje ostatní náboženství za podřízené islámu. Asi 40 procent by souhlasilo, aby si jejich potomek vzal osobu jiné víry, aniž by tato osoba musela konvertovat.

Dalším okruhem otázek zjišťovali autoři průzkumu postoj k rovnosti mužů a žen. Zatímco 80 procent uvedlo, že muži a ženy jsou si rovni, 20 procent odmítá myšlenku, aby ženy pracovaly mimo domov, 37 procent je pro separaci mužů a žen v bazénech a tělocvičnách a 20 procent se vyslovilo pro samostatné náboženské vzdělání.

Ministr zahraničí a integrace Rakouska a člen rakouské lidové strany (ÖVP) Sebastian Kurz má v plánu studii využít při přípravě právních předpisů v oblasti integrace. O změny legislativy se pokoušel už dříve, stěžuje si však na to, že jeho snahy blokují socialisté.

reklama