reklama

Dokument například zmiňuje, že se politické elity zaměřily na podporu doktríny multikulturalismu a mlčení, čímž pomohly a usnadnily práci antidemokratickým organizacím. Zpráva podle serveru The Local naznačuje, že Muslimské bratrstvo je tajně vede islamisty a snaží se o vybudování paralelní společnosti ve Švédsku infiltrací organizací a politických stran.

Autoři materiálu tvrdí, že se bratrstvo snaží zvýšit počet praktikujících muslimů ve Švédsku, podněcuje napětí v sekulární společnosti a zaměřuje se na politické strany, nevládní organizace, akademické instituce a další organizace občanské společnosti. Kritizují také „zavedenou strukturu hodnot politické elity země, která klade vysoký důraz na přijetí a toleranci občanů, kteří se v jistém smyslu se liší od hlavního proudu“.

V reakci na tuto zprávu podle serveru The Local obratem zareagovala skupina 22 akademiků a expertů, která zpochybnila metodiku výzkumu této zprávy. Akademici z mnoha předních švédských univerzit říkají, že je „téměř konspirační" tvrdit, že kritika islamismu je ve Švédsku obtížná. Uvádí také, že tvrzení, že bratrstvo se snaží vybudovat paralelní společnost, bylo vyvráceno již v minulých výzkumech.

„Hlavním nedostatkem zprávy je, že vůbec nereflektuje předchozí výzkumy, které v současné době existují na švédských a skandinávských univerzitách," vysvětluje profesor islámských studií Jana Hjärpe z univerzity v Lunde. Dodává, že seznam signatářů zahrnuje především aktivní výzkumníky, kteří provádí řadu hloubkových studií na podobná témata. Zarážející pak podle něj je, že MSB tuto zprávu zadala k vypracování, aniž by zjišťovala odborné znalosti těch, kteří ji mají zpracovávat.

Úřad i přes kritiku akademiků zprávu brání. „Studie proveditelnosti není výzkumná zpráva, ale studie, která může poskytnout podporu MSB a ukázat, co je nutné pro další studium a vědeckou práci v terénu. Aby MSB dokázala odhalit a řešit šíření zavádějících informací proti Švédsku, musíme pracovat s různými typy znalostí,“ uvedla MSB v tiskové zprávě s tím, že za obsah studie jsou zodpovědní její autoři a že i probíhající debata o studii a jejich výsledcích je důležitá pro další postup.

Editor zprávy Magnus Norell  řekl veřejnoprávního stanici SVT: „Kouřili něco předtím, než to četli? Stačí si přečíst zprávu. Pokud to někdo nepřijme, moc toho nenadělám. Bylo to prokázáno“.

Kritizovaná zpráva se také zmiňuje o uprchlících a spojuje islamismus a špatnou sociální integraci migrantů. „Islamisté usilují o vybudování paralelní sociální struktury, která má soutěžit se zbytkem švédské společnosti a hodnotami jejich občanů. V tomto smyslu aktivisté Muslimského bratrstva představují dlouhodobou výzvu, pokud jde o sociální soudržnost země," stojí ve zprávě.

„Migrace z Afriky a Středního východu bude pravděpodobně pokračovat i v příštích letech, a to jak ve formě příbuzných, tak i dalších uprchlíků... Vzhledem k tomu, že si bratrstvo klade za cíl zvýšit počet praktikujících muslimů ve Švédsku a na celém evropském území, existuje velká pravděpodobnost, že dojde k přetahování lanem mezi majoritní společností a islámskou komunitou podporovanou bratrstvem,“ vysvětlují autoři zprávy.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama