reklama

Server informuje, že Evropská komise hodlá členským státům umožnit ponechání si kontrol na hranicích ještě dalšího půl roku. Následně bude trvat na obnovení schengenské zóny volného pohybu. Tento návrh by znamenal, že by kontroly na hranicích zůstaly i během letní turistické sezóny.

Komise podle serveru doporučí povolení vnitřních kontrol na hranicích v pěti členských zemích až do listopadu, ale Brusel zřejmě bude chtít mít nad těmito kontrolami dohled.

V návrhu stojí, že Komise doporučuje umožnit „Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku ponechat si dočasné a přiměřené kontroly na hranicích po maximální dobu šesti měsíců".

Dále zpráva uvádí, že „kontroly by měly být cílené a v omezeném měřítku, frekvenci, prostoru a čase tak, aby šlo o nezbytně nutnou odpověď na závažnou hrozbu k zajištění ochrany obyvatel a vnitřní bezpečnosti."

Státy by pak měly „pravidelně kontrolovat nutnost, frekvenci, umístění a čas kontrol a přizpůsobovat tyto kontroly úrovni hrozby, zmírňovat je, když to bude vhodné, a každé dva měsíce se hlásit Komisi."

reklama