reklama

Oprávněné obavy

Analýza poukazuje na obavy, které panují ohledně ekonomické a politické situace v Polsku, a upozorňuje, že „mnohé z těchto obav jsou oprávněné". Domnívá se, že by „populistické a proticizinecké" kroky, které vláda podnikla, mohly narušit důvěru jejích obchodních partnerů.

„V lednu roku 2016 vláda uvalila novou daň na aktiva bank a pojišťovacích společností v Polsku, z nichž většina jsou zahraniční společnosti. O několik týdnů později Varšava oznámila speciální daň na supermarkety, což je další oblast s velkým zahraničním zastoupením. V rámci zatím posledního kroku polský parlament schválil návrh zákona, který by cizincům ztížil koupi zemědělské půdy," vysvětluje společnost.

Nové kroky polské vlády podle analýzy „ohrožují bankovní sektor". Obává se například, že by mohly způsobit nižší zájem o investice. Finanční instituce by podle ní mohla ohrozit i plánovaná změna směnného kurzu.

Hrozba pro polskou ekonomiku

Analýza také varuje, že plánované zvýšení výdajů na spokojenost obyvatel by mohlo „ohrozit budoucí fiskální stabilitu Polska. Zatím má země nízký deficit a dluh – 3 %, respektive 52 % svého hrubého domácího produktu. Ale v únoru polská vláda představila plány na rozdání asi 5 miliard euro mezi téměř 3 miliony rodin s dětmi," podotýká.

Jako problematické vidí analýza i další sliby vlády, které zahrnují například zvýšení hranice pro uvalení osobní daně z příjmu nebo snížení odchodového věku do důchodu. „Navzdory své současné finanční síle by plnění těchto slibů mohlo v nadcházejících letech ohrozit ekonomický výhled Polska."

Varuje, že agentury Standard a Poor's už snížily ekonomický rating Polska z A- na BBB+, což vede k dražším půjčkám a oslabení měny. Podle analýzy se to Polsko bude snažit kompenzovat zavedením jednorázových daní.

Odchod z EU?

Na ekonomice Polska by se také mohly podepsat vnější faktory, jako je například zpomalení růstu německé ekonomiky. Jak analýza připomíná, do Německa směřuje čtvrtina veškerého polského exportu. Tím by ostatně podle analýzy mohl utrpět celý region Střední Evropy.

Na závěr analýza podotýká, že členství v Evropské unii omezuje možnosti Polska ohledně ostrých kroků vůči zahraničním investorům. Odchod z EU si ale podle společnosti Polsko dovolit nemůže, protože mu „stále poskytuje investice a do jisté míry i bezpečnost".

Zahraniční investice do Polska tak podle analýzy pokračovat budou, ačkoliv investoři budou v budoucnu opatrnější. „V letech 2016 a 2017 bude polská ekonomika navzdory kontroverzním snahám vládnoucí strany Právo a spravedlnost růst. Ale jak se bude politika země stávat více nepředvídatelnou, mohl by tím ekonomický růst utrpět," uzavírá.

reklama