reklama

Podle zprávy FBI, získané magazínem Foreign Policy, je velmi pravděpodobné, že negativní vnímání policejní brutality, jenž má být na základě rasistických představ uplatňována proti afroamerické části obyvatelstva USA, může být využito extremisty černé identity k odvetným, násilným akcím proti policejním složkám.

Zastřelení Michaela Browna v americkém Fergusonu v srpnu 2014 byla takovým katalyzátorem rozšířeného hněvu a násilí, které bylo ještě posíleno zprávami o údajných násilnostech na protestujících ze strany policie. V roce 2017 bylo policií doposud zabito zhruba 748 lidí, včetně nejméně 168 Američanů černé pleti.

Zpráva FBI uvádí šest případů násilí spojeného s BIE – přičemž vylučuje násilí proti policistům vyskytují se v rámci jejich běžných povinností. Jedním z těchto případů je střelba na 11 policistů v Dallasu z července 2016. Střelec Micah Johnson byl údajně rozhněván policejním násilím. „Na základě Johnsonových deníkových záznamů a výpovědí u policie se zdá, že byl ovlivněn ideologií BIE," uvádí zpráva FBI.

Tento útok se uskutečnil v rámci protestů tzv. Black Lives Matter hnutí (Na černých životech záleží – BLM). FBI toho hnutí nejmenuje a nedává vazbu mezi něj a BIE, samotní aktivisté BLM však vyjadřují určité obavy z sledování, kterému mají být ze strany FBI vystavěni. Aktivista spojený s BLM hnutím, DeRay McKesson, tvrdí, že existuje dlouhá tradice, kdy FBI je speciálně zaměřena na černošské aktivisty a není proto žádným překvapením, že FBI vyjadřuje podobné obavy.

Problematický termín

Zpráva FBI, vydaná devět dní před útokem v Charlottesville, je první, která používá výrazu BIE k označení určitého potenciálně teroristického hnutí. Foreign Policy nalezl pouhých pět odkazů na termín ve vyhledávání Google; všechny se týkaly policejních dokumentů o domácím terorismu z posledních dvou měsíců. Jedním z těchto online odkazů je školení o vymáhání práva při identifikaci „domácích teroristických skupin a kriminálně podvratných subkultur, s nimiž se každodenně setkávají odborníci na vymáhání práva."

Podle některých bývalých vládních úředníků, členů FBI a právních expertů žádné takové hnutí neexistuje a dle nich je otázkou, zda se nejedná o uměle vytvořený termín vytvořený v rámci politicky motivovaného úsilí najít rovnocennou hrozbu vůči bílých extremistům. „Jedná se o nové zastřešující označení, které nemá žádný základ," uvedl bývalý starší protiteroristický úředník.

FBI se dle těchto znalců snaží spojit rozmanité skupiny do jednoho celku, sdílejícího stejnou radikální ideologii. Vyčítají FBI, že spíše než na širší ideologické spojnici staví zprávu na rasovém základě. Obava z BIE tak nevyplývá ani tak z obav ze společného extremistického myšlení jako z z obav černé rasy, domnívají se někteří z těchto bývalých úředníků a jako MckEsson též poukazují za dlouholeté vnímání černých aktivistů ze strany FBI jako potencionálních radikálů.

Dokonce i ti z těchto bývalých úředníků, kteří považují obavy vlády ohledně černošských separatistů za legitimní, se bránily tomuto výrazu a poukazovali na to, že hrozba jednotlivců nebo skupin, které chtějí založit vlastní vlast jako je tomu u některých radikálnějších černošských hnutí, je mnohem méně závažná než ta, kterou představuje krajní pravice.

FBI se odmítla vyjádřit k samotné zprávě a nereagovala na konkrétní otázky, avšak v emailovém úřad bránil sledování extrémistů černé identity s dodatkem, že „FBI nemůže zahájit vyšetřování založené pouze na rasovém, etnickém, národním původu, náboženství nebo uplatňování práv Prvního dodatku.“

David Garrow, historik, který napsal biografii Martina Luthera Kinga, varuje před tím, číst zprávu jako důkaz jakési rasistické konspirace ze strany FBI. Dle něj všechny bezpečností služby hledají spojující ideologické téma rozmanitých typů zločinnosti, jejichž pachatelé však pouze využívají rozmanitých ideologických proudů k ospravedlnění vlastních činů. Garrow, který sám zkoumal množství zpráv FBI pro svou bibliografii, tvrdí, že FBI je v mnoha případech „bezradná“ a že tomu může být i tentokrát. 

reklama